About company
 Location
 Jobs
 
     
  1. 모집부문
.......DSP SW Engineer : DSP/CPU Firmware 개발 경험자

2. 전형방법
.......1차 : 서류전형
.......2차 : 면접

3. 제출서류
.......이력서 자기소개서(경력중심)
.......최종학력 졸업(예정) 증명서
.......경력 증명서(해당자에 한함)
.......성적 증명서

4. 접수기간
.......수시

5. 접수방법
.......e-mail : ihnam@dspdnc.com
.......우편 : (138-710) 서울시 송파구 가락동 99-3 제일오피스텔 809호
.......(주)디에스피디엔씨

6. 문의사항
.......Tel : (02)448-8145
.......e-mail : ihnam@dspdnc.com
 
     
(주) 디에스피디엔씨   서울시 송파구 가락동 99-3 제일오피스텔 809호
Tel ) 02-448-8145 ,   Fax ) 02-448-8092 ,   E-mail ) ihnam@dspdnc.com
copyright(c)2015 www.dspdnc.com, All rights reserved.